SPU ชวนฟัง! นำเสนอการเสวนา ในรูปแบบออนไลน์ “Through Ideas into Practice” ของ 3 หลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2 “Through Ideas into Practice” โดยได้จัดนำเสนอออนไลน์ ในรูปแบบเสวนาของผู้เข้าอบรมทั้ง 3 หลักสูตร…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

นักศึกษาวิศวะมหิดล เผยเคล็ดลับทักษะเรียนดี ใฝ่เรียนรู้…เปิดสู่โลกกว้าง

อนาคตประเทศไทยเดินหน้าด้วยพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับ นางสาวปณิดา เซ็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

สำนักงานสลากฯ เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท ภายใต้แนวคิด “รางวัลแห่งการร่วมให้ที่ยั่งยืน”

เพราะ “การให้” คือรางวัลแห่งความสุขที่ดีที่สุดที่เราอยากจะส่งต่อให้กับคุณทุกคน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 13-18 ปี ผู้รักงานศิลปะร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับจินตนาการผ่านการวาดภา…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO – 062 January 23 – 24Code : 1ZO –…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพัฒนาโปรแกรมบน Oracle Database ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณ create database…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Java SE 8 Programming

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Java SE 8 Programming  หลักสูตร Java SE 8 Programming นี้ครอบคลุมคุณสมบัติภาษาหลักและ Application Programming Interfaces (API) ที่คุณจะใช้ในการออกแบบแอปพลิเคช…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming  เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL ผู้เข้ารับการอบรม…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

มูลนิธิกระจกอาซาฮี มอบ 7 ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, วัสดุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แก่ นักวิจัย มจธ.ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation – AF) สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวัสดุศาสตร์…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64

สจล.เปิดตัววิชา สุนทรียะเพลงแร็ป โดยสุดยอดแร็ปเปอร์ “นิลโลหิต” ร่วมสร้างสรรค์วิชาเรียน พร้อมเปิดสนามแบทเทิลออนไลน์

ในยุคที่ทั่วประเทศไทยต้องเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 การศึกษาไทยก็ต้องปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ จึงทำให้น้อง ๆ หลายคนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านและต้องปรับตัวหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเรีย…

InfoQuest Limited

22 ม.ค. 64
1 2 3 49